Dnes je Pondelok 25. Oktbra 2021


(c) 2005 by Martin Lazk
 

Podporte nás

 

 

Cieľom nášho občianskeho združenia je podporovať a rozvíjať talentované tanečné páry, ktoré sa venujú tanečnému športu. S tanečným športom úzko súvisí aj spoločenské správanie, schopnosť presadzovať sa v konkurenčnom prostredí, suverénne vystupovanie pred publikom, zvládanie medziľudských vzťahov medzi mužom a ženou.

Toto naše poslanie naplňujeme zabezpečovaním pravidelných tréningov, sústredení s odborne vzdelanými trénermi (Ing, Milan Bačiak - tréner 1.triedy a Ing. Attila Molnár - tréner 3.triedy). Zúčastňujeme sa pravidelne domácich aj zahraničných súťaží, kde získavame cenné umiestnenia (finalisti Majstrovstiev SR v 10 tancoch, brondzový v Slovenskom pohári a i.), organizujeme tanečné súťaže. Naša web stránka podáva potrebné informácie o dianí v klube ale aj odborné články z oblastí súvisiacich z tanečnou problematikou. Nezabúdame aj na dospelých. V hobby klube sa venuje tomuto krásnemu koníčku už takmer 20 párov.

Základy financovania tvoria členské poplatky a podbora z grantových programov, aby sme však mohli plniť svoje poslanie, nezaobídeme sa ani bez darov od drobných darcov.

Akýkoľvek Váš príspevok nám preto pomôže.

 

 

Ako môžete prispieť?

 

Prispieť je možné:

  • na celý chod Tanečného Centra Eleganza
  • na niektorú z aktivít (napr. vzdelávanie, súťaž a pod.)
  • na konkrétny pár

Ak sa rozhodnete podporiť iba vybraný program alebo konkrétny pár, prosíme oznámte Vašu voľbu spolu s identifikáciou platby na niektorom s nižšie uvedených kontaktov.

 

Možnosti platby:

  • jednorazovým alebo trvalým príkazom vo Vašej banke
  • vyplnením a podaním Poštového peňažného poukazu U na pošte

číslo účtu je:

  • 2620803276/1100 pre dary v slovenských korunách - bankovým prevodom alebo poštovým peňažným poukazom

Pri prevodnom príkaze prosíme uveďte variabilný symbol 55555 alebo prípadne iný dohodnutý symbol.

 

Pri platbe poštovou poukážkou sa údaje vpíšu rovnako ako pri bankovom príkaze. Správu pre adresáta môžete vyplniť ľubovoľne. Navyše sa pripíše adresa majiteľa účtu:

Tanečné centrum Eleganza Bratislava, P.Horova 16, 841 08 Bratislava

 

 

Vecné dary alebo služby

 

 

Vecné dary alebo služby, ktoré nám uľahčia napĺňanie nášho poslania:

  • Zľavy na výpočtovú techniku alebo programy
  • Pomoc pri publikačných aktivitách - sadzba, tlač, distribúcia
  • Zľavy na kancelárske potreby a kancelárske vybavenie

Podrobnejšie informácie Vám podá Milan Bačiak - +421 905/62 85 81

 

 

Ďakujeme za Vašu podporu


O nás Tanečný šport Články Páry Vystúpenia Odkazy Tréneri Kontakt Fotogaléria